Inici Contacte | Informació
PresentacióEscolaritatServeisActivitatsNewsInstal·lacions del centre
L'ESCOLA DISPOSA DE SERVEIS DE REFORÇ


Fisioteràpia
Logopédia
Psicologia
Reeducacions individuals
Orientador LaboralFORMACIONS COMPLEMENTÀRIES CIATE?

Des de l’escola us oferim uns cursos per potenciar, a través de l’activitat física, l’autonomia, la responsabilitat i totes les eines necessàries per insertar-se en el món social i laboral.

I aquest són els cursos d’iniciació de tècnics d’esports amb Titulació Oficial de l’Escola Catalana de l’Esport.

+ informació


PQPI ( Programes de qualificacio professional initial)
Contacta amb nosaltres
 
 
  Descargar el Plugin Flash

•L’Escola Lexia, és un centre dedicat a l’atenció d’alumnes amb necessitats educatives especials.
Aquesta escola fundada l’any 1970, està ubicada a la zona nord del districte de Gràcia de Barcelona (Vallcarca) al carrer Gomis, ben comunicada per la ronda de dalt sortida 6.
Des dels seus inicis l’escola col·labora amb altres escoles ordinàries donant resposta a la diversitat per tal de garantir que tots els alumnes tinguin un aprenentatge ajustat a les seves necessitats.

ALUMNAT

• Les dificultats que presenten són:

 • Immaduresa, dèficits intel·lectuals i de raonament.
 • Retard en el desenvolupament perceptiu i/o psicomotor.
 • Trastorn de la comunicació i de la comprensió oral i escrita.
 • Trastorn per dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat (T.D.A-H)
 • Alteració de la personalitat.
 • Alumnes amb baixa autoestima i problemes d’aprenentatge.
 • Les nostres especialitats

ADMINISTRACIÓ

La Direcció del centre distribueix als pares informació sobre diferents beques a les que poden optar i gestiona per a ells la documentació de les mateixes.
La principal d’aquestes beques és la que atorga el Ministeri d’educació mitjançant el Departament d’Ensenyament a principis o finals de curs i també les que concedeix  la Generalitat sobre l’ajut a l’alumne per assistir a les convivències escolars.

El departament de secretaria s’encarrega de que les famílies estiguin degudament informades sobre tota aquella documentació que pugui ser beneficiosa pel seu fill/a targeta rosa, carnet de família nombrosa, certificat de disminució,...


>Más información sobre AMPA

METODOLOGÍA

Per portar a bon terme la reeducació dels trastorns dels nostres alumnes treballem de la següent manera.

 • Grups reduïts (6-8 alumnes per aula)
 • Desdoblament del grup en activitats específiques.
 • Grups flexibles i interrelacions .
 • Tractaments individualitzats i col·lectius.
 • Programes personalitzats respectant el ritme d'aprenentatge i habilitats de cada alumne.
 • Sortides setmanals per afavorir l'autonomia personal
 • Els professionals de l'escola treballem conjuntament i ens coordinem amb altres especialistes (metges, terapeutes, psicòlegs, psiquiatres,...) centres, associacions, institucions.Aquest intercanvi és de gran importància per aconseguir una línia de treball i adequada a les necessitats dels nostres alumnes.

OBJECTIUS PROFESSIONALS

L'acció educativa neix de la comprensió de l'alumne en la seva GLOBALITAT i es dirigeix cap a la creació d'estratègies de treball que afavoreixen l'aprenentatge.

Objectius que treballem:

 • Respectar el ritme d'aprenentatge i desenvolupament de cada alumne.
 • Estimular al màxim la capacitat intel·lectual del nen.
 • Fomentar l'autoestima i seguretat en si mateix.
 • Potenciar la socialització i autonomia personal de l'alumne.
 • Adquirir les habilitats i destreses per a una futura inserció laboral i social.
 • Orientació escola-família-àmbit laboral.
 • Reeducacions intensives, amb adaptacions curriculars per a integrar a l’alumne a l’escola ordinària.
 • Treballem tot tipus d’hàbits socials
 • Fomentar i potenciar recursos i tècniques de relaxació per afavorir l’autocontrol
 • Treballar tècniques d’estudi per afavorir la concentració, l’organització, l’atenció...
 • Treballem de forma específica, amb cada alumne, per a que pugui adquirir les habilitats cognitives adients i les capacitats necessàries per a que en un futur proper es pugui integrar a l’escolaritat obligatòria sense fracàs escolar, rebuig escolar, baixa autoestima.

EQUIP PROFESSIONAL

A nivell interdisciplinari l’escola disposa de:

 • Mestres d'educació especial.
 • Pedagogs terapeutes.
 • Psicòlegs
 • Logopedes
 • Fisioterapeutes
 • Professor d'educació física especialitzat
 • Psicomotricistes
 • Tècnics de tallers
 • Tècnics d'informàtica
 • Orientador laboral

L'equip professional de l'escola participa periòdicament en activitats de formació permanent.

 

Inici|Presentació|Escolaritat|Serveis|Activitats|News|Instal·lacions|Contacte
Escola Lexia - C/Gomis, 102-104 Barcelona 08023 Telf. 934170739 - Fax 935510377 - Email: contacti'ns